ขั้นตอนการขอรหัสผ่าน | กรณีลืมรหัสผ่าน

เงื่อนไขการขอรหัสผ่าน
    เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก สยาม ช็อปปิ้ง ออนไลน์ (Siam Shopping Online) ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งรหัสผ่านโดยติดต่อผ่าน Call Center ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ (email) ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้เท่านั้น พร้อมอ้างอิงรหัสส่วนตัว (Pin Code) หากแจ้งข้อมูลถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งรหัสผ่านให้ทราบกับผู้ที่ติดต่อเข้ามาโดยตรง

กรณีแจ้งข้อมูลไม่ถูกต้องให้ส่งเอกสาร ดังนี้
    - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ระบุข้อมูล "ใช้สำหรับขอรหัสผ่านของสยาม ช็อปปิ้ง ออนไลน์ เท่านั้น")
    - ส่งเอกสารผ่านช่องทางอีเมล์ (email) หรือช่องทางไลน์ (Line) และจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งผ่านระบบเท่านั้น


 Support Team
    ธนวันต์ วสุพีรพงศ์

 โทรศัพท์
    080-579-0908

 อีเมล์ (email)
    team_support@3sonline.in.th


ID Line Admin


 กลับสู่ด้านบน


หน้าหลัก